شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

پیام تبریک

مدیرعامل و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت پرتوکشت شهرکلاته رودبار

➖جناب آقای مهندس حسین هراسانیان (مدیرعامل سابق)

 انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان مدیر عامل برتر(نماینده شرکت) نشان از درایت، لیاقت و توانمندی شما واعضای هیئت مدیره دارد.

◀️بدینوسیله خدمت شما و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت تبریک و تهینت عرض نموده و رجای واثق داریم تعهد و کارآمدی های برجسته جوانان شهر کلاته رودبار نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع پیشرفت و توسعه خواهد بود. 

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »