شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

گزارش اقدامات شهرداری کلاته رودبار در سال گذشته و سال جاری

برای مشاهده گزارش اقدامات شهرداری کلاته رودبار در سال گذشته و سال جاری اینجا کلیک کنید.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»