شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

گزارش_خبری

🔰در آستانه سومین جشنواره گل و گلاب شهر کلاته رودبار ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی جلسه هماهنگی شهردار واعضای شورای اسلامی در محل برگزاری جشنواره تشکیل گردید.

🔸مصاحبه با مهندس بنائیان سفید شهردار محترم کلاته رودبار.

🎤خبرنگار: خانم مهدیه زهرا فدائی

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »