شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

گور قلعه

این قلعه که خرابه های آن بر جای مانده است در فاصله 500 متری شمال شهر قرار دارد.

گوهر قلعه متعلق به دوران قبل از اسلام است و دارای ارزش تاریخی می باشد