شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

گور مومنین

گورمؤمنین یک مکان زیارتی است که در محل ییلاقات واقع شده است . نکته جالب توجه در ارتباط با گورمؤمنین برگزاری مراسم توسط زنان عشای در این مکان است.