شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

گویش

مردم شهر کلاته رودبار از قومیت طبری (مازندرانی) هستند و به زبان طبری سخن می‌گویند و مذهب آنان شیعه اثنی عشری است. فرهنگ و رسوم مردم این شهر شباهت فراوان با آداب مردم همسایه شمالی آن (شهرهای استان مازندران) دارد به همین دلیل دارای مراسم از قبیل عزاداری، عروسی، جشن‌های محلی مشابه با مردم مازندران می‌باشند.