شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

◀️ آغاز عملیات اجرایی فاز اول پروژه پارک تفریحی ، گردشگری پیرخوشدر(دوره ششم شهرداری وشورای اسلامی شهر)

◀️ عملیات اجرایی فاز اول پروژه پارک تفریحی ، گردشگری پیرخوشدر (دوره ششم شهرداری وشورای اسلامی شهر) بامبلغ بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان آغاز شد.

طراحی ،خاک برداری ، برق رسانی نصب برج های نوری ، جدول کشی ، دیوار چینی ، ساماندهی سرویس های بهداشتی و فضای سبز ،فرش آسفالت و …  توسط نیروهای خدوم شهرداری