شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

◀️ انتخابات سال سوم هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

◀️ انتخابات سال سوم هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر کلاته رودبار در جلسه روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ در حالی برگزار شد که :

🔰 آقای قاسم لالائیان به عنوان رئیس و آقای روح الله بیناییان به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر کلاته رودبار انتخاب شده اند.

⬅️ همچنین آقایان علی اصغر زاغیان و ابراهیم علی برز در سال سوم به عنوان خزانه دار و منشی شورای اسلامی شهر انتخاب شده اند.

◀️ یک سال گذشته آقای علی اصغر زاغیان ریاست شورای اسلامی شهر کلاته رودبار را بر عهده داشت و پیش از آن آقای سید حسین کریمی برای یک سال رئیس شورای اسلامی شهر بوده اند.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »