شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

🚨📝 اخبار و اطلاعات شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار را از طریق سایت و پیام رسان ایتا به آدرس زیر دنبال نمایید.

https://eitaa.com/kalatehroudbar کانال روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

آدرس سایت : www.kalatehroudbar.ir