شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

ارائه گزارش عملکرد دوره ششم شورای اسلامی و شهرداری شهر کلاته رودبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار ؛ گزارش عملکرد دوره ششم شورای اسلامی و شهرداری کلاته رودبار در تاریخ 9 دی ماه 1401 در نماز جمعه شهر کلاته رودبار در حضور نمازگزاران ارائه و به سمع و آگاهی شهروندان محترم رسانده شد.