شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

22 اسفند ماه روز شهدا گرامی باد.

مظهر قدرت ايران شهدا هستند.« مقام معظم رهبری »

22 اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا گرامی باد.