شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

25 اسفند ماه روز شهرداران گرامی باد.

🔰شهید باکری، اسوه راستین یک کارگزار مخلص در نظام اسلامی است.

◀️ جناب آقای مهندس جواد بنائیان سفید ؛ شهردار شریف کلاته رودبار

⬅️خدمات و توفیقات شما در توسعه همه جانبه شهر کلاته رودبار با هماهنگی و همکاریهای مستمر همکاران با تیم پرتوان شهرداری و ایجاد رابطه صحیح و اصولی با نهادها و ارگانهای دولتی و تلاش ،تفکر ، تدبیر و مدیریت بی بدیل حضرتعالی ، که در این چند سال ملموس و تحسین همگان را بهمراه داشته و با درایت و کار آمدی شما چهره شهر دگرگون شد.

⬅️ شهروندان شهر کلاته رودبار افق های وسیعتری را به نظاره نشسته اند و در آرزوی فردا های بهتر گام برمیدارند . اگر چه با این همه خدمت هرروز ، روز شماست : روز #شهردار را به شما و جمیع شهرداران کوشا تبریک عرض نموده و از تلاش های بی وقفه و خالصانه شما در راستای توسعه و عمران شهری ، همفکری با اعضای شورای اسلامی شهر و جلب رضایت مردم تقدیر و تشکر می نمائیم.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »